Đắt hàng nghề giúp việc theo giờ

Đắt hàng nghề giúp việc theo giờ

(VH)- Vào những ngày cuối năm này, nhu cầu dọn dẹp nhà cửa, cơ quan, xí nghiệp tăng khiến người giúp việc theo giờ trở nên đắt hàng, thậm chí tại rất nhiều trung tâm giới thiệu việc làm không có người mà giới thiệu. Giá phục vụ (tiền công) tăng hơn rất nhiều so […]