Đào tạo nghề giúp việc theo giờ tại Tp HCM

Đào tạo nghề giúp việc theo giờ tại Tp HCM

Nghịch lý của nghề giúp việc gia đình là khó khăn ở khâu tuyển dụng đầu vào. Nhiều chủ sử dụng lao động nhiều khi phải xếp hàng để “rình” những lứa lao động ra nghề mà không có ! vì vậy nghề giúp việc gia đình trở nên “hot” và khan hiếm lao động. […]